خلوص سنج یا آنالایزر اکسیژن التراسونیک چیست؟

در اینجا مختصری در مورد تکنولوژی التراسونیک برای سنجش خلوص اکسیژن می پردازیم.